Renoveren

Als verhuurder via SVK Optrek kan u beroep doen op meerdere premies indien u renovatiewerken wenst uit te voeren of reeds hebt uitgevoerd. Sommige van deze premies zijn combineerbaar. Meer informatie over allerhande premies kunt u hier terugvinden.

 

 

Vlaamse Renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 30% van de in aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro (exclusief BTW). 

Het maximumbedrag van de premie ligt  vast op 10 000 euro en is enkel aan te vragen door particuliere eigenaars.

Meer over de Vlaamse Renovatiepremie.

 

Premie voor de vervanging van kachel (hout, kolen) en open haard

De Vlaamse Regering kent een premie tot 1000 euro toe voor het vervangen van oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen. Je kan de premie aanvragen als je je hout- of steenkoolkachel of open haard vervangt door een inzet- of vrijstaande gaskachel of een ingebouwde gashaard met energielabel ‘A’.  ​Voor eigenaars die hun woning verhuren aan een SVK is de premie hoger

 

Premies en voordelen voor energiebesparende investeringen

Wie investeert in energiebesparing wordt beloond met heel wat premies van de netbeheerder.  Deze premies kunnen vaak nog gecombineerd worden met bijvoorbeeld de renovatiepremie. 

 

 

Einde van de huurovereenkomst

Het contract dat je afsluit met ons SVK valt onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat betekent dat de opzegmogelijkheden die de wet voorziet ook van toepassing zijn op het huurcontract tussen jou en ons SVK. 

In de ‘vulgariserende toelichting’ lees je welke opzegmogelijkheden je als eigenaar en het SVK als huurder heeft. 

 

Als jij of ons SVK het huurcontract opzegt, dan contacteert ons SVK jou voor het opmaken van een uittredende plaatsbeschrijving en het overhandigen van de sleutels. 

Bij de uittredende plaatsbeschrijving vergelijken we de staat van de woning met die van bij de start. We bekijken samen met jou welke zaken beschadigd zijn en of dit het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Zo weet ons SVK welke zaken we nog moeten herstellen of aan jou vergoeden. 

Aan het einde van de opzegperiode geeft ons SVK je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jijzelf en het SVK hebben vanaf dan geen rechten of verplichtingen meer tegenover elkaar.