Werking

Het SVK Optrek  huurt panden op de private huurmarkt in de volgende gemeenten;

 • Puurs-Sint-Amands
 • Bornem
 • Willebroek
 • Boom
 • Niel
 • Hemiksem
 • Rumst
 • Schelle
   

SVK optrek verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare huurders, treedt op als hoofdhuurder en komt alle verplichtingen als hoofdhuurder na.
Het SVK Optrek  is een door het Vlaamse Gewest erkende SVK

 

Volgens het nieuwe SVK-erkennings en subsidiebesluit (in werking vanaf 01/01/2013) dient het SVK de volgende vier taken uit te voeren;

 • Woningen huren op de private huurmarkt om deze onder te verhuren of te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden.Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de woningkwaliteit, de geboden woonzekerheid en een redelijke huurprijs:
 • De huurders en onderhuurders begeleiden om hen vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder en om hen te stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid:
 • Open staan voor kandidaat-verhuurders en verhuurders ondersteunen bij het verzekeren van de woningkwaliteit;
 • Samenwerken met lokale huisvesting- en/of welzijns-diensten. Zo kan het SVK zelf het initiatief nemen om lokale samenwerkingsverbanden op te zetten
   

De erkende SVK's wijzen hun woningen toe volgens een specifiek puntensysteem, waardoor de woningzoekende die in de hoogste achterstellingssituatie verkeert het eerst in aanmerking komt.