Vorming Nieuwe Woonmaatschappij

Algemeen

In 2023 zullen alle Sociale Verhuurkantoren (SVK's) en Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM's) fuseren tot Nieuwe Woonmaatschappijen. 
Meer informatie hierover vindt u op deze website terug:

https://www.sociaalwonen.be/

 

Vorming Nieuwe Woonmaatschappij in de Rupelstreek

Door op het icoon hier onder te klikken, kan je alvast een kijke nemen in ons protocol met betrekking tot de gemeentes Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst