artikelafbeelding

‘Hervorming sociale huur duwt mensen in handen van huisjesmelkers

Vanaf 2023 dreigen kwetsbare gezinnen veel moeilijker een sociale woning te vinden. Dat vrezen experten, terrein- en welzijnsorganisaties. “Als de Vlaamse regering haar koers niet bijstuurt, voorzie ik een ramp.”
artikelafbeelding

uitgangspunten bij het vormen van de woonmaatschappij

Tegen 1 januari 2023 komt er een nieuwe woonmaatschappij waarbij sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen gaan samenwerken. Wij blijven streven om de mensen met de hoogste woonnood hierbij centraal te stellen. Om dit te verwezenlijken hebben we 9 belangrijke uitgangspunten. We doen een warme oproep aan de Vlaamse overheid om deze ter harte te nemen.
artikelafbeelding

21 juli 2021

Onze kantoren zijn onbereikbaar op volgende momenten: Woensdag 21 juli 2021