Algemene informatie

Het  SVK (Sociaal Verhuurkantoor) huurt woningen en verhuurt deze door aan diegenen waarvoor het niet mogelijk is om te huren op de private huurmarkt.

 

De bedoeling is om net diegenen een betaalbare en kwalitatieve woning te kunnen aanbieden, met het oog op langdurige woonzekerheid tot op het moment dat de huurder klaar is om door te stromen naar een sociale huisvestingsmaatschappij of zelfs uiteindelijk toch de private huurmarkt.

 

Wanneer een nieuwe woning ingehuurd wordt treedt het SVK op als hoofdhuurder en neemt het de volledige huurderverplichtingen op zich. Hierbij zal het SVK-team het dagdagelijks administratief en technisch beheer van  de woning op zich nemen. Hiervoor berust het op de standvastige en betrouwbare samenwerking met al haar partnerorganisaties.

 

Een eigenaar-verhuurder kan rekenen op heel wat zekerheden  (betaling van huur, garantie van onderhoud, ...) en voordelen (deskundige assistentie bij het verbouwingsproces, interessante premies exclusief voor SVK-verhuring,..).

 

Daartegenover staat dat het SVK verwacht dat de woningen dat ze conform zijn aan de Vlaamse wooncode. Met andere woorden, ze moeten veilig en voldoende aangepast zijn aan het hedendaagse basiscomfort, rekening houdende met kwaliteit, betaalbaarheid en dus ook energiezuinigheid.

 

Een win-win situatie!

 

http://www.vlaamsverhuurplan.be

 

SVK Optrek is lid van 'Huurpunt', de federatie van sociale verhuurkantoren in Vlaanderen. Meer informatie vindt u terug via hun website.
De Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW) staat ons bij in onze kerntaken. Meer informatie over (ver)huren kunt u terugvinden op hun website.