Mijn buren

Je buren kies je niet. Ze wonen naast , boven of onder je. Toch heb je dagelijks met elkaar te maken.

Basistaalvaardigheid Nederlands

Sinds 1 januari 2023 verandert dit naar het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. 

Ik heb een eigendom

Je mag geen woning of bouwgrond bezitten...

Inschrijving bij de VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij de VDAB wanneer je op dat ogenblik binnen de actieve bevolking valt en werkloos bent. Dit is een nieuwe huurdersverplichting.